Laserbehandling mot ytliga blodkärl
 
YTLIGA BLODKÄRL
Behandla kärlbristningar & ytliga blodkärl på en lunchrast! (Vi använder Laser eller RBS, vad som passar bäst). RBS behandling är efektiv för behandling av ytliga blodkärl, kärlbristningar och kärlspindlar som de även kallas. Under huden finns ett mycket stort antal tunna blodkärl. Vissa av dessa syns igenom hudytan och kallas då för ytliga blodkärl. Ytliga blodkärl kan synas som ett enskilt rödblått kärl eller bilda ett ådernät av kärlgrenar.
 
 
I vissa fall kan blodkärl i och under huden brista. Då bildas ett sorts spindellikande blåaktigt mönster i huden. Dessa brustna blodkärl kallas ofta för kärlbristningar eller kärlspindlar. Brustna blodkärl förekommer på benen, i ansiktet och på övriga kroppen. Vanligast är de på kinderna, näsan, låren, vaderna och anklarna. RBS är effektiv och smärtfri metod Vid behandling skickas högfrekventa inpulser genom en supertunn nål som bara vidrör huden (stycks inte in under huden). Inpulserna tillintetgör hemoglobinet och försluter kärlet så att blodflödet upphör och kärlbristningen förtvinar. Kroppen transporter sedan bort slaggprodukterna.
 
Nålen som används är så tunn att infektionsrisk är nästintill obefintlig. Behandlingsmetoden med RBS är enkel, kostnadseffektiv och smärtfri. Oftast uppnås önskat resultat med ett enda behandlingstillfälle, men ibland kan fler behandlingar krävas. Behandlingstid är ca 15 min/tillfälle. Lättare rodnad och svullnad kan uppstå efter behandlingen. Det kan ta några veckor innan man ser det slutgiltiga resultatet.
 
 
Att tänka på efter behandlingen:
- Undvik kosmetiska preparat på behandlat område upp till en vecka efter behandlingen.
- Undvik direkt sol, alkohol, tobak och betungande träning.
 
Oavsett vilken behandling du önskar, kontakta oss gärna för konsultation.
 

 >>Boka tider>>